Uitvaartbranche treft maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Op 23 maart 2020 heeft de overheid aangescherpte maatregelen afgekondigd om het coronavirus onder controle te krijgen. Het is verboden om bijeenkomsten te organiseren echter voor o.a. uitvaarten is een uitzondering gemaakt. We kunnen nog steeds uitvaartplechtigheden organiseren indien we ons houden aan een aantal voorwaarden.

Het bestuursteam coronavirus geeft de volgende dringende adviezen:

  • Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra of begraafplaatsen mogen, op last van het RIVM, uit niet meer
    dan 30 personen bestaan. 

  • Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties.

  • Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken. 

  • Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Zara Begrafenissen verzorgt voor u een livestream van de begrafenis.

Mocht RIVM met aanvullende maatregelen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Op de RIVM-website is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd speciaal voor de uitvaartbranche. Veel vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden.

Er wordt u gevraagd:

  • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?

  • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?

  • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

 

Condoleren

Ons advies is om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken.

 

Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen.  Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.