Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?
Het maximumaantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.
 

Er geldt geen maximum aantal personen als:

  • iedere bezoeker zich aanmeldt;

  • iedere bezoeker bij aankomst een gezondheidscheck krijgt.
     

Als dat niet kan mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Of maximaal 250 bezoekers buiten. 
Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.
 

Zara Begrafenissen kan voor u een nette livestream van de begrafenis verzorgen, inclusief tot bij het graf.

Op de RIVM-website is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd speciaal voor de uitvaartbranche. Veel vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden.

Krijg ik een vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer?
Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zara Begrafenissen kan u uiteraard helpen in dit traject.

 

Condoleren

Ons advies is om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken.

 

Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen.  Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.