Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?
Het maximumaantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart.
 

De verplichte registratie, gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn vervallen. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Daarmee kan de maximale capaciteit van de uitvaartlocatie worden benut, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Zara Begrafenissen kan voor u een nette livestream van de begrafenis verzorgen, inclusief tot bij het graf.
Deze is, indien gewenst, nadien ook onbeperkt terug te kijken.

Krijg ik een vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer?
Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zara Begrafenissen kan u uiteraard helpen in dit traject.