Naast reguliere begrafenissen, bieden wij ook natuurbegraven aan.

Wat is natuurbegraven?

 

U kiest op een natuurbegraafplaats voor een aardse rustplaats in de natuur, zonder einddatum.

De plek bepaalt u zelf, onder een mooie oude boom of in het open veld. Deze wordt na uw begrafenis geleidelijk één met de omgeving en onderdeel van het natuurgebied. Daarbij past geen grafsteen maar eventueel wel een gedenkteken in de vorm van een houten boomschijf met een gegraveerde tekst. Uw nabestaanden hebben geen zorgen over het aflopende grafrecht en onderhoud. Dat maakt het een aantrekkelijk alternatief voor traditioneel begraven.

In Nederland is natuurbegraven relatief nieuw, maar in bijvoorbeeld Engeland is het al geruime tijd een begrip. Steeds meer mensen kiezen voor een blijvend graf in de natuur. Dat dit anno 2020 ook hier in Nederland snel kan gaan, bewijst bijvoorbeeld ‘Heidepol’ nabij Arnhem en Ede: van de 7.000 plaatsen zijn er in 5 jaar reeds 5.500 aangekocht. Ruim 4.000 plaatsen zijn besproken voor mensen die nu nog in leven zijn, maar alvast een mooie plek hebben uitgezocht.

 

Door nu al een plek te reserveren, verzekert u zich van een blijvende rustplaats in de natuur en bespaart u uw nabestaanden veel geregel. Deze aardse rustplaats is op twee manieren geborgd. Ten eerste juridisch, doordat de notaris het ‘eeuwigdurende’ grafrecht vastlegt in de openbare registers van het Kadaster. Dat wil zeggen dat uw gebruiksrecht wordt gekoppeld aan de grond. Hiermee ben u ervan verzekerd dat u op de plek die u bij leven uitzocht, begraven wordt. Na overlijden vererft dit recht naar de erfgenamen. Een projectontwikkelaar zou van elke gebruiker individueel toestemming moeten verkrijgen voor gebruik van het land. Dit maakt de grond waardeloos.
Naast de juridische borging door de notaris is ook het natuurbeheer geborgd. Nadat de plekken op de natuurbegraafplaats zijn vergeven stopt de begraaffunctie en gaat het verder als natuurgebied.

Anders dan op een traditionele begraafplaats, is ieder graf bestemd voor één persoon. Als u een graf voor twee of meerdere familieleden wilt, dan kunt u kiezen voor plekken naast elkaar. Is uw naaste al elders begraven, dan kunt u een herbegrafenis overwegen.

Het is mogelijk om een boom te planten op het graf na de begrafenis van een dierbare. In overleg met de natuurbeheerder zijn plekken aangewezen waar uitbreiding van het bos mogelijk is. Deze nieuw te planten ‘gedenkbomen’ zijn uitsluitend inheemse boomsoorten die van oorsprong binnen het natuurgebied groeien. Het aantal plekken waar dit kan is gelimiteerd.

Als u dat wilt, kunt u bij uw rustplaats een houten gedenkteken laten plaatsen: uw persoonlijke tekst op een houten boomschijf. Uw nabestaanden herkennen de plek aan de omgeving: de markante boom die u koos, de open plek of de ligging in het natuurgebied. Een duidelijke padenstructuur met bewegwijzering maakt het voor de bezoekers mogelijk zich te oriënteren. Zo is de weg naar het natuurgraf goed terug te vinden. Van elk graf zijn de exacte GPS coördinaten vastgelegd. Deze zijn opgenomen in de aankoopakte. Met behulp van deze coördinaten kunnen bezoekers naar de juiste plek geleid worden.

De aankoop van een plek op een natuurbegraafplaats staat los van de afscheidsceremonie. U bepaalt zelf hoe uw afscheid eruit zal zien en wie dat voor u regelt.

Natuurbegraven heeft een duurzaam karakter. Twijfelt u over wat er wel en niet kan, neemt u dan contact met ons op.