Zara verzorgt uitsluitend begrafenissen. Niet met een winstoogmerk, maar juist met het oog op de familie en nabestaanden.
Volledig inzicht in de kosten, zonder verrassingen. Regulier begraven of een natuurbegraafplaats, iedereen verdient een waardig afscheid.

"Tot in detail was er aandacht voor de situatie, familie en de voor ons onbekende aandachtpunten. Daarna was er een transparante inzage over de gemaakte onkosten en diensten. Een duidelijk voorbeeld van een helpende hand, met goed karakter op alle fronten. Wij waren en zijn dankbaar voor deze vorm van dienstverlening." -review op Google

Met haar onafhankelijke expertise op dit gebied, verleent Zara een zeer bijzondere dienstverlening. Om op dit intieme moment zij die achterblijven te mogen ondersteunen met de beste service, is een grote verantwoordelijkheid. Uw wensen hebben de hoogste prioriteit.

Zara is bovenal eerlijk en transparant over de kosten. Begraven hoeft echt niet duur te zijn. U ontvangt vooraf een duidelijk overzicht wat elke stap aan kosten met zich meebrengt en wat er mogelijk is.

Uitvaarten van kinderen met de leeftijd 12 jaar en jonger doen wij tegen kostprijs.

 

Wij zijn er voor u; zowel voor, tijdens als na het afscheid.

Zara Begrafenissen steunt Stichting Compassion Nederland